en blogg från Nelson Garden
Lättodlat
Vad betyder alla symboler i frökatalogen?
Publicerat: 2019-12-01

Att läsa frökatalogen

Äntligen är den här – frökatalogen! Fröer skiljer sig dock åt i flera bemärkelser, bland annat:

  • Hur de ska sås för att få bästa förutsättningar – en del gror bara de strös på jordytan, andra bör blötläggas.
  • Vad som blir av fröerna – vissa slingrar sig flera meter upp i skyn, andra doftar.
  • Var de vill stå när de har vuxit upp – i stark sol eller i halvskugga.

Symbolerna i frökatalogen hjälper dig att navigera i frödjungeln, så att du snabbt kan sortera vilka fröer som passar just dig och din trädgård.

Nelson Gardens egna symboler


Visas på fröer som behöver förodlas inomhus innan en eventuell utplantering. Oftast beror det på att de har lång utvecklingstid och behöver sås redan innan det blivit tillräckligt varmt utomhus. Här kan du läsa mer om att förodla samt få tips på 7 enkla sätt att förså.


Symbol för fröer som kan sås direkt på växtplatsen, i stor kruka eller på friland. Vissa plantor blir något härdigare om de får gro på den plats där de sedan ska växa. Läs gärna tipsen på 8 lättodlade grönsaker att direktså och 8 lättodlade blommor att direktså.


Fröer som går bra båda att förodla och att direktså. Oftast brukar förodlade blommor och grönsaker blomma eller ge skörd lite tidigare. Å andra sidan är det många direktsådda plantor som hinner ikapp de försådda plantorna av samma sort, då de anpassar sig till utelivet redan från början. Squash är en grönsak som går bra att förså och direktså. Solros är en blomma som också fungerar bra för båda såsätten.


För blommande blommor anges blomstorleken som genomsnittlig diameter, det vill säga hur långt blomman mäter tvärs över från kronbladens spetsar. Hur stora blommorna faktiskt blir i just din odling kan dock variera beroende på förutsättningar, exempelvis efter hur mycket näring, ljus och värme som plantan får.

För de dahlior som ger särskilt stora blommor, finns symbolen för Extra stor blomma. I märket anges också en cirkastorlek. Blommans storlek kommer att bero på hur mycket näring, ljus och värme som plantan får. Vill du odla riktigt stora dahlior kan du dessutom plocka av nya knoppar, så att all energi kan gå till din jätteblomma.


Höjden anges i centimeter och ofta som ett intervall. Vissa högväxande växter håller sig uppe själva (t.ex. solros) medans andra behöver klättra på någonting (t.ex. rosenböna). De växter som slingrar sig upp på höjden har en slingerväxt-symbol intill pilen. Plantans faktiska höjd kommer att bero på växtförhållandena, exempelvis hur mycket näring, ljus och värme som den får.


Längdsymbolen finns på gurka, squash och aubergine. Längden som anges under bilden syftar på den längd som frukten har när den passar bra att skördas. Ofta kan de bli betydligt större om de får sitta kvar på plantan. Frukternas storlek kommer att bero på hur mycket näring, ljus och värme som plantan får.


Symbolen för fruktstorlek finns på fröer för tomat och physalis. Det är diametern, det vill säga längden tvärs igenom frukten, som anges. Längden är ett genomsnitt och fruktens faktiska storlek kommer att bero på hur mycket näring, ljus och värme som plantorna får.


Viktangivelsen finns på våra pumpor och meloner. Vikten ger en fingervisning om hur tunga frukterna blir (i genomsnitt) om de odlas enligt anvisningarna på påsen. Frukternas faktiska höjd kommer att bero på växtförhållandena, exempelvis hur mycket näring, ljus och värme som de får samt hur många frukter du låter sitta kvar på plantan.


Symbolen för kryddväxt finns på de fröer som traditionellt används som smaksättare i matlagning. Många av dem är även doftande, blommar vackert och lockar till sig nyttiga insekter till din odling. Kryddor kan odlas i såväl kruka som på friland, eller varför inte i gamla ventilationsrör som hos vår odlarvän Siv i Ljungby?


Scoville är ett mått som mäter hettan på chilifrukten. Vår mildaste chili har ca 500 scoville medan vår superheta ’Trinidad Scorpion’ når upp till över en miljon. Det finns mer att läsa om scoville.


Till hösten, när det är dags att sätta höstlök, kan du hitta den här symbolen. Den innebär att det är lökar som rådjur, hjortar och annat vilt undviker att tugga i sig.


Plusmärken


Tillsammans med höjd-märket talar detta om att växten klättrar och hur högt. Slinger- och klätterväxter behöver i regel någon typ av stöd. Här kan du läsa mer om olika typer av klätterväxter och vilka stöd de behöver.


Sorter med symbolen för växthus är känsliga för kyla, vind och/eller kraftiga väderomslag. Om du inte har växthus, bör dessa sorter odlas i ett varmt och skyddat läge.


Symbolen för utomhusodling visar att sorten lämpar sig för utomhusodling i våra nordliga förhållanden. Var dock noga med att läsa på påsens baksida – det kan fortfarande vara så att sorten är känslig för exempelvis kraftiga vindar.


Med symbolen Pollinatörer märker vi växter som gynnar våra nyttiga insekter – bin, humlor och fjärilar. Detta är oftast öppna blommor i starka färger som tillsammans skapar en lång blomningssäsong, från tidig vår till sen höst. Om vi hjälper nyttoinsekterna så hjälper de våra odlingar.


I bilden på frösorten kan du också hitta följande symboler

Väldoftande växter, det vill säga växter vars blommor inte bara är vackra utan även avger en trevlig doft, har denna symbol.


Fröerna sitter på såband med ett lagom avstånd, vilket gör att du inte behöver gallra så mycket. Det är också till hjälp för den som gillar att så i raka rader. Här kan du steg för steg se hur du sår med såband.


De pelleterade fröerna omsluts av lera, vilket gör att exempelvis små morotsfröer blir lättare att hantera och inte flyger iväg med vinden.


För den stora gemensamhetsodlingen – eller den som helt enkelt bara vill så mycket av samma sort – finns det storpack med extra många fröer i påsen.


Livslängd


Plantornas livslängd, det vill säga hur länge du kan förvänta dig att plantan kan leva och frodas, beräknas utifrån att de odlas i vårt nordiska klimat. 1-åriga växter är sådana som generellt bara blommar eller sätter frukt en säsong medan 2-åriga växter blommar år två för att sedan sätta frö och avsluta sin egna livscykel. Fleråriga växter och perenner kan överleva flera år och blomma många gånger. Vissa sorter kan behöva flytta inomhus under vintern. Läs i texten på fröpåsen om det är en planta som behöver övervintra frostfritt.


Fröer märkta med denna symbol är odlade och skördade i Sverige.


Tid för sådd

Du hittar också en kalender som visar tider för förodling, direktsådd samt blomning eller skörd.
Den gula linjen anger det intervall då det är lämpligt att starta din förodling.
Den gröna linjen anger intervall för när det är lämpligt att så på friland.
Den röda linjen visar när du kan förvänta dig blomning (för blommor) eller skörd (för grönsaker).

Tiden för förodling är satt utifrån att plantan ska odlas utomhus senare på säsongen. För dig som bor längre norrut, kan det således vara bra att vänta mot slutet av den rekommenderade såperioden. Glöm inte heller att en senare sådd innebär senare blomning.


Certifieringar och utmärkelser

De ekologiska fröerna är märkta med EU:s Organic-märke, vilket garanterar att odlingen av fröerna uppfyller EU:s kriterier för ekologiskt jordbruk. Bland kriterierna finns krav om odlingens användande av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, genmodifierade organismer och vatten. Viktiga faktorer för ekologiskt jordbruk är valet av arter och sorter, fleråriga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik.

Fleuroselects Gold Medal Award delas ut till nya och särskilt odlingsvärda prydnadsväxter. Växterna har provodlats runt om i Europa och betygsätts efter hur väl de står emot sjukdomar, hur pålitligt de blommar, nyhetsvärde med mera.

Fleuroselect Quality ges till nya variationer av en växt som sällskapet Fleuroselect anses vara en förbättrad version.


Läs mer:

Håll koll på din odling

Så förvarar du dina fröer bäst

Belysningsskolan – del 1

Nyhetsbrev

introbild

Få de senaste nyheterna från Din odlarvän direkt i din mail.