en blogg från Nelson Garden
För en bättre framtid
Publicerat: 2017-05-09

Välj blommor som fjärilarna älskar

Visste du att flera av våra fjärilar har stora problem att överleva? Deras naturliga hemvist som betes- och ängsmarker håller nämligen på att försvinna. Vi har talat med Per Bengtson på Naturskyddsföreningen. Han tipsar om hur vi alla kan hjälpa till att rädda fjärilarna, bl.a. genom att så blommor som fjärilarna älskar.

Den varierade naturen som en gång fanns i Sverige håller på att försvinna och med den också våra fjärilar. Betesmarker och ängsmarker – som är fjärilens naturliga miljö – behöver underhållas för att frodas. Det allt mer industrialiserade och enformiga jordbruket gör att de vilda blommorna försvinner och att fjärilarna inte får den variation de behöver.

Om du vill få fler fjärilar till din trädgård är den gamla kultursorten rudbeckia en sort att satsa på. Den är fantastiskt vacker och blommar dessutom länge i trädgården. Foto: Kristina Niesel, Nelson Garden.

– Tyvärr visar flera undersökningar att många av dagfjärilarna har minskat kraftigt under lång tid. Av Sveriges ca 120 dagfjärilsarter är 33 arter rödlistade, säger Per Bengtson som är biolog på Naturskyddsföreningen och författare till boken ”Naturskyddsföreningens fjärilshandbok – om konsten att få fjärilar att trivas”.

Det finns flera anledningar till varför vi ska värna om våra fjärilsarter. För det första är fjärilarna en naturlig och viktig del av vårt ekosystem – de hjälper till att pollinera blommor i våra trädgårdar och ängsmarker så att fler nya blommor kan bildas.

Fjärilarna är också mat åt andra djur och är otroligt vackra att se på, både i trädgården och på ängar runt om i Sverige. Det finns en hel del saker du kan göra i din trädgård för att attrahera fjärilar.

Välj växter som attraherar fjärilar

Det finns vissa trädgårdsblommor som fjärilarna tycker särskilt mycket om. Det är sådana blommor är lätta att landa på och som samtidigt har mycket nektar. Rudbeckiajätteverbenalavendel och prästkrage är några av fjärilarnas stora favoriter. Att så de här blommorna i trädgården eller på uteplatsen är alltså en god idé om du vill hjälpa fjärilarna.

Vill du odla växter som även kan användas i matlagningen men som samtidigt attraherar fjärilar ska du satsa på timjanoregano och salvia.

Tips på växter och blommor som fjärilarna älskar:

Blommor som fjärilar älskar - här blommande oregano.

Många av våra kryddväxter attraherar fjärilar till trädgården. Timjan och salvia är två favoriter, liksom oregano som på bilden här. Det blir dubbel belöning att både kunna skörda egna kryddor och ha vackra fjärilar på besök bland kryddväxterna i trädgården eller på uteplatsen. Foto: Kristina Niesel, Nelson Garden.

Sommarblommor: buddleja, jätteverbena, kärleksört, lavendel, prästkrage, rosenflockel, rosenskära, rudbeckia, strålöga.
Kryddväxter: oregano, salvia, timjan.
Annat: tistlar, nässlor.
Ängsväxter: klöver, rölleka, prästkrage, renfana, väddklint.

Många trädgårdsägare vill inte ha brännässlor i sin trädgård, men nässlorna är jättebra för nässelfjäril och fjärilar som påfågelöga vars larver äter av nässlorna. Låt därför gärna tistlar och brännässlor få frodas i en undanskymd del av trädgården.

Du kan också gynna fjärilarna genom att välja ekologisk mat när du är i butiken. Ett ekologiskt jordbruk sker ofta i ett landskap med större variation av växter, vilket fjärilarna tycker om. Därför främjar du fjärilarnas naturliga hemvist genom att välja ekologiskt. Det gör du också genom att själva låta en stor variation av olika växter och blommor finnas i din trädgård eller på din uteplats.

”Ängsblommor trivs i mager jord”

– Du kan också göra en egen äng eller aktivt sköta om en äng som finns i ditt närområde. Det finns otroligt få ängar kvar – bara en halv procent finns kvar av den ängsmark som fanns för 100 år sedan. Dessutom hjälper man även bina på köpet. Man ska tänka på att slå ängen sent så att blommorna hinner fröa av sig. Sen ska du inte gödsla jorden du har ängsblommor på. Ängsblommorna trivs i mager jord, förklarar Per Bengtson.

Blommor som fjärilarna älskar - ängsblommor som här klöver.

En vacker makaonfjäril sitter och samlar nektar på en enkel klöverblomma.

Vill du skapa en egen liten äng hemma kan du välja en kombination av blommor som klöver, prästkrage, blåklint, färgkulla och nysört. Det finns dessutom fröpåsar med färdiga blandningar av ängsblomsfröer vilket är en smart lösning om du vill så en egen äng. Så fröerna i maj månad eller så på hösten i september eller oktober. Men det är som sagt bra att känna till att ängsblommor trivs bäst på mager, näringsfattig jord. De växer alltså inte bra i de delar av trädgården där du har näringsrik jord eller där du gödslar mycket. Så alltså på näringsfattiga delar av gräsmattan hemma, i luckor av bar jord eller så fröna som inslag i en vildäng som redan finns på tomten.  Då blommar det sedan från mitten av juni och ändra fram till mitten av augusti eller ännu längre. Du gör alltså verkligen fjärilarna en tjänst. Att få en egensådd äng att riktigt etablera sig kan dock ta tid. Det är sällan det blommar rejält redan första året. Så ha tålamod om det är en äng du vill skapa åt fjärilarna.

Blommor som inte gynnar fjärilen

På samma sätt som det finns blommor och andra växter som fjärilarna föredrar på ängarna och i trädgården så finns det också blommor som inte är lika omtyckta av våra bevingade vänner.

– Moderna rosor är exempelvis så avlade att de inte har nektar och pollen kvar till fjärilarna. Det gäller också många andra prydnadsväxter, avslutar Per Bengtson.

Foto huvudbilden: Kristina Niesel för Nelson Garden.

Även våra humlor och bin har det tyvärr ganska tufft och behöver vår hjälp.  Läs mer om hur vi alla tillsammans kan rädda våra humlor och bin här.

 

Nyhetsbrev

introbild

Få de senaste nyheterna från Din odlarvän direkt i din mail.