en blogg från Nelson Garden
För en bättre framtid
Publicerat: 2019-04-11

Operation rädda bina

En tredjedel av våra svenska vildbiarter håller på att försvinna. Genom din odling kan du hjälpa till att minska hoten mot bina genom att skapa miljöer där bin och andra pollinatörer trivs. Operation Rädda Bina har startat!

Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av insekter. Även om vi inte alltid ser dem, är vi alltså helt beroende av bin och andra insekters arbete. Att insekterna tycks minska är oroväckande. Det finns emellertid en hel del vi kan göra för att försöka vända trenden. Vi har pratat med Per Bengtson, biolog på Naturskyddsföreningen, och fått tips på hur vi kan hjälpa till att Rädda Bina!

Blomflugor, getingar, bin, humlor och andra insekter flyger mellan blommor och tar med sig pollen – en förutsättning för att många arter ska bilda frö. Foto: Lovisa Back

Blomflugor, getingar, bin, humlor och andra insekter flyger mellan blommor och tar med sig pollen – en förutsättning för att många arter ska bilda frö. Foto: Lovisa Back

Varför är så många vildbiarter hotade?

Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för vår framtid. Kampanjen Operation: Rädda Bina uppmuntrar fler till att tänka till kring binas roll för det vi ställer på bordet och för naturen..

Vilka konkreta åtgärder kan jag som odlare och naturvän göra hemma i min egen trädgård?

Att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell är tre insatser som i all sin enkelhet bidrar till att skapa en bättre miljö för vilda pollinerare.

– Gör du om en del av gräsmattan till äng så får du dessutom mer tid att njuta av sommaren eftersom du inte behöver klippa lika mycket, förklarar Per Bengtsson. Och att ha en blommande äng är så fint! Om några år kan du plocka sju sorters blommor till midsommar. Och vem vill inte ha fjärilar på besök?

Ett vildbihotell kan se ut på flera sätt och tillverkas av olika material. Det ska placeras soligt, skyddat och synligt – du vill ju kunna spana vilka som bosätter sig i hotellet! Foto: Lovisa Back

Ett vildbihotell kan se ut på flera sätt och tillverkas av olika material. Det ska placeras soligt, skyddat och synligt – du vill ju kunna spana vilka som bosätter sig i hotellet! Foto: Lovisa Back

Finns det andra saker jag kan göra för att rädda bina?

– För att gynna bin och anda pollinatörer så kan du göra nytta varje gång du handlar, tipsar Per Bengtson. Om maten kommer från ekologiskt jordbruk så gynnas också pollinatörer. Om du äter kött kan du med fördel välja naturbeteskött som kommer från djur som betar på blommande marker.

Hur kan jag engagera mig och påverka på ett större plan?

– En viktig fråga är att Vi i Naturskyddsföreningen har lokala kretsar som är pådrivande för kommunernas arbete med att gynna biologisk mångfald. Många kretsar arbetar för att kommunen ska omvandla gräsytor och vägrenar till blommande marker. Du kan också skriva medborgarförslag till din kommun. Som privatperson kan du också delta i Naturskyddsföreningens ängsslåtter, som genomförs på många platser i landet, där man arbetar tillsammans med att vårda ängar. Dessutom arrangeras blomstervandringar på många platser, där du kan få uppleva exempelvis jungfrulin, ängsskallra, fältgentiana, slåtterblomma, kamäxing och andra växter som de flesta aldrig ser!

En hårdklippt gräsmatta kan vara lika artfattig som asfalt. Kan jag inte ha en gräsmatta över huvud taget?

– Klart man kan ha en gräsmatta!! Och vitklöver och käringtand är växter som trivs även i kortare delar av gräsmattan. Det är ju underbart för lek och spel och att gå barfota i på sommaren, tycker Per Bengtsson.

Det ena utesluter inte det andra! En trädgård kan rymma en gräsmatta för lek och rekreation samtidigt som insekter kan njuta av blommor, från tidig vår till sen höst. Foto: Annika Christensen

Det ena utesluter inte det andra! En trädgård kan rymma en gräsmatta för lek och rekreation samtidigt som insekter kan njuta av blommor, från tidig vår till sen höst. Foto: Annika Christensen

Bidra till medborgarforskning

Med kampanjen ”Operation Rädda Bina” vill Naturskyddsföreningen uppmärksamma binas utsatthet och uppmuntra fler till att engagera sig i deras överlevnad. På www.räddabina.nu kan du rapportera dina insatser för bina – och samtidigt få en fröpåse med ängsfröer. Rapporterna följs sedan upp i samråd med forskare, bland annat vid Lunds universitet, so  bedriver forskning hur vi bäst kan gynna pollinatörer.

De tre åtgärderna du kan rapportera är:

  1. Gör om minst en kvadratmeter av din gräsmatta till en äng
  2. Plantera bivänliga blommor i din rabatt eller på din balkong
  3. Sätt upp ett vildbihotell eller skapa en sandbädd åt vilda bin.
  4. Skänk ett bi-drag till politiskt påverkansarbete för att bland annat skapa fler blommande marker.

Läs mer om hur du går tillväga och rapportera in dina insatser på www.räddabina.nu.

Engagera dig lokalt

Naturskyddsföreningens hittar du landets alla lokala kretsar. Lokala aktiviteter som blomstervandringar och ängsslåtter hittar du enklast via aktivitetskalendern på naturskyddsföreningen.se.

Mer om att odla med naturen:

Välj blommor som fjärilarna älskar

Hjälp våra humlor och bin på traven

Låt nyttodjuren övervintra i din trädgård

 

Nyhetsbrev

introbild

Få de senaste nyheterna från Din odlarvän direkt i din mail.