en blogg från Nelson Garden
Din trädgård
Publicerat: 2021-07-20

Beskära träd – beskär för god skörd och friska träd

Ett träd som beskärs regelbundet håller sig friskt och ger bättre skörd. Men en felaktig beskärning kan också skada trädet. Här ger vi dig några handfasta tips på vägen!

Varför beskära träd?

Orsaken till att vi beskär våra träd är dels estetisk – vi vill ha en välformad krona som inte spretar iväg åt något håll – men också för trädets hälsa och fortsatta tillväxt. En alltför tät lövkrona hindrar ljus och luft från att tränga in mellan grenarna, vilket påverkar både tillväxt och fruktsättning negativt. En glesare krona underlättar också när det är dags att skörda.

När beskära träd?

De flesta träd mår bäst av att beskäras under JAS-perioden – det vill säga under juni, juli och augusti. Under den här perioden är tillväxten god och snittytan läker fint.

En del träd går bra att beskära under vårvintern. Detta kan passa träd som ger sen skörd. Det är klart lättare att se hur grenarna växer när grenarna är bara, men eftersom tillväxten inte riktigt har satt fart, kan trädet ha svårare att läka. En del träd ska du dock aldrig beskära under vårvintern. Körsbär, lönn och björk är exempel på träd som har mycket hög produktion av sav under denna period. Om de beskärs, riskerar de att blöda (tappa) så mycket sav att de far illa.

Tips! Använd vassa och rena verktyg.

Tips vid beskärning

Gör flera snitt så att stammen inte fläker. Gör två snitt från ovansidan av grenen.

Beskär ovanför skott som är riktade utåt eller uppåt. 

Spara grenar med trubbig vinkel.

Var rädd om grenkragen. Lämna inga tappar. ”Lagom är bäst”

Tips! Ta ett steg tillbaka då och då och kontrollera att det finns en balans mellan stommen och gamla grenar, grenar som ger vacker form och unga grenar som ger frukt i framtiden.

Att beskära träd är i mångt och mycket en konst och någonting du lär dig. Fråga, läs på och be gärna om hjälp med den första beskärningen.

Lycka till!

Läs också:

Snabbguide: Beskära vinbärsbuskar och äppelträd

Grässkolan – stödså gräsmattan

Guide för duk och väv

Nyhetsbrev

introbild

Få de senaste nyheterna från Din odlarvän direkt i din mail.