en blogg från Nelson Garden
För en bättre framtid
Blomsteräng på Rosendals trädgård
Publicerat: 2017-07-25

Ängens dag – var med och rädda fjärilen

I takt med att allt mer ängsmark försvinner får våra fjärilsarter svårt att överleva – men du kan göra skillnad. Var med och fira Ängens dag och slå ett lieslag för våra ängar. 

De svenska ängsmarkerna blir allt färre och det påverkar både fjärilar liksom anda insekter och djur negativt. Fjärilen har ängsmarkerna som sitt naturliga hemvist men i takt med att vi odlar mer gräs och spannmål på allt större ytor så tas ängsmark i anspråk. Förutom undanträngningen hotas den kvarvarande ängsmarken av övergödning. Våra ängsväxter trivs nämligen som bäst i riktigt näringsfattig mark. Blommor som gullviva och ängsviol försvinner helt enkelt när luftföroreningar och näringsämnen från jordbruket sprids till våra ängsmarker.

I början av 1900-talet fanns det en miljon hektar ängar i Sverige. Hundra år senare står bara några tusen hektar kvar. Du kan vara med och hålla ängarna öppna och slå ett slag för mångfalden. Den första lördagen i augusti varje år arrangerar Naturskyddsföreningen Ängens dag för att uppmärksamma värdet av de svenska ängsmarkerna. Naturskyddare träffas då för att slå med lie och därmed bidra till att hålla ängsmarken öppen. På många platser har dagen utvecklats till en riktig folkfest med mat, dryck och musik.

Ängens dag den 5 augusti

I år infaller Ängens dag den 5 augusti. Här kan du läsa vad som sker på Ängens dag i ditt närområde.

Har du inte möjlighet att delta på Ängens dag finns det givetvis mer som du kan göra för att gynna ängsmarkerna. Välj gärna KRAV-märkta varor, från en produktion som visar omsorg för natur- och kulturmiljöer, när du handlar. Genom att bli medlem i Naturskyddsföreningen hjälper du till med föreningens arbete att sätta frågan om ängens bevarande på agendan. Du kan också locka fjärilarna till din trädgård genom att odla blommor som fjärilarna tycker om. Här kan du läsa mer om vilka blommor du ska välja.

Läs mer:

Blommor som fjärilarna tycker om

Rädda våra humlor och bin

Läs mer om ängens historia:

Naturskyddsföreningen – Ängar och Ängsvård

Foto: Lena Granefelt för Rosendals trädgård

Nyhetsbrev
introbild

Få de senaste nyheterna från Din odlarvän direkt i din mail.

Frågan

Vilket frö groddar du helst?

Loading ... Loading ...